Každý dobrý obchod sa niečím odlišuje, čo ho robí jedinečným v porovnaní s konkurenciou.
Jeden je najväčší, druhý najrýšlejší a ďalší najlacnejší. Aj my sa odlišujeme od konkurencie výrazným spôsobom. A to tým, že celý zisk z predaja ide na činnosť Spišskej katolíckej charity. Nákupom u nás pomôžete ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok.
 

Za každý nákup Vám v mene všetkých, ktorým takto pomôžete patrí veľké ĎAKUJEME.