Modlitebník pre mladých

Lucia Rakovanová | Pre deti | Kód: ZAEHS074

pred a po sviatosti birmovania

Dostupnosť
Skladom (4 ks)
Pôvodná cena
3,90 €
Ušetríte
0,58 € (15%)
3,32 €
3,02 € bez DPH
Merná jednotka: ks (ks)
Modlitebník pre mladých pred a po sviatosti birmovania. Modlitebná kniha, ktorú dostávaš do svojich rúk, ťa má sprevádzať a pomáhať ti v náročnom čase dospievania, v prijímaní evanjeliových hodnôt za svoje a predovšetkým pri budovaní hlbokého vzťahu s Ježišom, ktorý je najdôležitejším učiteľom, ktorý ťa vždy obdarováva láskou a ktorý daruje každej a každému z nás Božiu silu, nádej a radosť zo života. Nech sa teda Ježiš stane pre teba Pánom a prameňom pre tvoj osobný život. Nech sám utvára tvoje srdce, aby si mohol - mohla milovať a prežívať, ako sa napĺňa tvoj pozemský život, pripravujúc sa tak neustále na večný život s Bohom.
Autor:  Lucia Rakovanová Vydavateľstvo:  ZAEX
Počet strán:  176 ISBN:  9788089676149
Typ väzby:  viazaná / tvrdá obálka Rozmer:  110 x 150 mm
Rok vydania:  2014 Jazyk:  slovenský
Obsah: ZÁKLADNÉ MODLITBY Otče náš Zdravas’, Mária Verím v Boha Apoštolské vyznanie viery Anjel Pána Modlitba pred jedlom Modlitba po jedle Modlitba pred vyučovaním Modlitba po vyučovaní Modlitba k svätému Michalovi archanjelovi Vzbudenie viery, nádeje a lásky Vzbudenie ľútosti Zvelebenie Boha v Najsvätejšej Trojici Duša Kristova Akt zvelebenia Modlitba Jána Pavla II. za rodiny Modlitba za vlasť Ježišova modlitba Každodenné obetovanie sa Hymnus k Duchu Svätému Sekvencia k Duchu Svätému Anjel Boží, strážca môj Pod tvoju ochranu Korunka k Božiemu milosrdenstvu Litánie k Najsvatejšiemu Srdcu Ježišovmu Litánie k Duchu Svätému Loretánske litánie Litánie k svätému Jozefovi Litánie k Anjelovi strážcovi Radostný ruženec Ruženec svetla Bolestný ruženec Slávnostný ruženec MALÝ KATECHIZMUS Desatoro Božích prikázaní Hlavné prikázanie Pätoro cirkevných prikázaní Šesť hlavných právd Osem blahoslavenstiev Božské čnosti (teologálne) Mravné čnosti (kardinálne) Sedem hlavných hriechov Sedem hlavných čností Najdôležitejšie dobré skutky Skutky duchovného milosrdenstva Skutky telesného milosrdenstva Sedem sviatostí Podmienky sviatosti pokánia Posledné veci človeka V KRÁTKOSTI O SVIATOSTI BIRMOVANIA Čo je to birmovanie? Ako vyzerá podstatný obrad birmovania Kto môže birmovať Účinky sviatosti birmovania Dary Ducha Svätého Liturgia sviatosti birmovania TRADIČNÉ MODLITBY ZA ČISTOTU Modlitba k svätému Jozefovi za dobrý výber manžela Kiežby sme všetci boli požehnaní Modlitba za čistotu v slovách, myšlienkach a skutkoch Modlitba k svätému Jozefovi za dobrého manžela/dobrú manželku Pane, ďakujeme ti... Každodenná modlitba za čistotu srdca Za vyprosenie čnosti čistoty Modlitba za čistotu Modlitba za čistotu pre dievčatá Modlitba za čistotu pre chlapcov UČÍM SA VÁŽIŤ SI A MILOVAŤ SEBA Vďačnosť za dar života Vďačnosť za dar svedomia Odovzdanie svojej budúcnosti Pánu Ježišovi Zverenie sa Ježišovi a Panne Márii cez desiatok ruženca Zverenie svojich obáv a nepokoja Ježišovi Modlitba za rozvíjanie talentov Modlitba za lásku k sebe Pomôž mi, Pane, milovať seba Modlitba v ťažkostiach Modlitba v protivenstvách a utrpení Modlitba za pomoc pri práci na sebe UČÍM SA CTIŤ A MILOVAŤ BOHA Vďačnosť za dar svätého krstu Vďačnosť za sviatosť pokánia Vďačnosť za dar Eucharistie Vďačnosť za dar sviatosti birmovania Modlitba za naplnenie Božej vôle Pane, nauč ma modliť sa Modlitba za ukázanie cesty povolania Prichádzam k Bohu jednou z mnohých ciest Modlitba za pomoc pri budovaní svojho života na Ježišovi Modlitba za dobrú smrť Modlitba pred svätým prijímaním Modlitba po svätom prijímaní Adorácia Najsvätejšej sviatosti Prosba o pomoc pri príprave na birmovanie Krížová cesta UČÍM SA BUDOVAŤ ZDRAVÉ VZŤAHY Modlitba za život v pravde Modlitba za oslobodenie od egoizmu Modlitba za pomoc pri budovaní vzťahov Modlitba za pomoc v usporiadaní pocitov Modlitba za spolužiačky a spolužiakov Modlitba za priateľov Modlitba za nepriateľov Modlitba za obrátenie hriešnikov Modlitba za zomrelých UČÍM SA VÁŽIŤ SI SVOJE TELO A SEXUALITU Vďačnosť za dar sexuality Vďačnosť za dar tela Modlitba za schopnosť ovládania sa Modlitba o pomoc v usmerňovaní sexuality Modlitba pre chlapcov za schopnosť ovládať sa Modlitba pre dievčatá za ovládnutie citového života Modlitba za ovládnutie zmyslovosti a pocitov Modlitba za pravú lásku Modlitba za zotrvanie v čistote Modlitba za múdry výber fi lmov Modlitba za múdry výber tlače Spytovanie svedomia podľa 6. a 9. prikázania UČÍM SA BUDOVAŤ DOBRÉ VZŤAHY S OSOBAMI OPAČNÉHO POHLAVIA Pane, chcem ísť cestou čistej lásky Modlitba za rozvíjanie čistej lásky Pane, pretváraj moju zaľúbenosť na lásku Pane, pomôž mi rozoznať lásku od egoizmu Prosba za rozvíjajúce prežívanie rande Pozvanie Pána Ježiša na rande Modlitba za zodpovednosť v prejavoch lásky Modlitba za lásku, ktorá nevydiera Modlitba za tých, ktorí momentálne nerandia PRIPRAVUJEM SA NA MANŽELSTVO Modlitba za to, aby som bola dobrou manželkou Modliba za to, aby som bol dobrým manželom Modlitba za predmanželskú čistotu Modlitba za vytrvanie v predmanželskej čistote UČÍM SA ŽIŤ DOBRE V RODINE – CHCEM RAZ VYTVORIŤ MILUJÚCU SA RODINU Modlitba za to, aby som bola dobrou matkou Modlitba za to, aby som bol dobrým otcom Vďačnosť za dar plodnosti Modlitba za dobrú prípravu na rodičovstvo Spytovanie svedomia: moji rodičia a ja MÁM PRÍLEŽITOSŤ NÁJSŤ OPORU V HNUTÍ ČISTÝCH SŔDC Pane, túžim byť v Hnutí čistých sŕdc Modlitba zasvätenia Modlitba za dobrú prípravu na manželstvo Sľub žiť v čistote SPYTOVANIE SVEDOMIA PRE MLADÝCH MODLITBY ZA UZDRAVENIE Modlitby za uzdravenie od neodbytných zlých myšlienok Modlitba za uzdravenie zo strachu, obáv a pocitu odmietnutia Modlitby za uzdravenie vzťahov v rodine Modlitba za uzdravenie zo zlozvykov: fajčenia, drogovej závislosti, alkoholizmu, závislosti na liekoch Modlitba za uzdravenie z vulgárnosti Modlitba za uzdravenie zo zranení vyplývajúcich z prestúpenia hraníc čistoty Modlitba za uzdravenie zo zranení po strate daru panictva/panenstva Modlitba za uzdravenie zo zranení sexuálneho zneužívania Modlitba za uzdravenie zo závislosti od masturbácie Modlitba za uzdravenie zo závislosti na pornografii Modlitba za uzdravenie zo zranení po cudzoložstve BOH HOVORÍ K TEBE Som tvoj Otec a Pán Pretváram ťa na nové stvorenie Učím ťa stretávať sa so mnou v modlitbe Dávam sa ti v Eucharistii Dávam ti Ducha Svätého Učím ťa budovať dobré vzťahy s inými Skláňam sa nad tebou vo sviatosti pokánia
ISBN 9788089676149
Rozmer 110 x 150 mm
Typ väzby viazaná / tvrdá obálka
Počet strán 176
Autor Lucia Rakovanová
Rok vydania 2014
Vydavateľstvo ZAEX
Jazyk slovenský

Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.

Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.

Sklad Kód Počet mj na sklade
Ružomberok ZAEHS074 4
Ružomberok ZAEHS074 0
Poštovné, platba, termíny odoslania
Pozri.sk - vyhľadávač